Perde-kolonlar İnteva geniş yüzeyli pano sistemi ile, döşemeler HD 150 iskele sistemi ile çözülmüştür. Perdelerin dış yüzeyleri için 150 A tırmanma konsolları verilmiştir. İç perdelerde ve dış perdelerin iç yüzeylerinde, ikinci kademedeki perde kalıplarını oturtmak için gerekli olan platformlar, şantiyenin tercihi doğrultusunda döşeme kalıbında kullanılacak olan HD150 iskele sisteminin elemanları ile oluşturulmuştur.

Bu Projede Kullanılan Sistemler