35.000 m² inşaat alanına sahip olan proje, 2 bloktan oluşmaktadır. 3 yıldızlı blok 16 katlı, 5 yıldızlı blok ise 21 katlıdır. Bodrum kat döşeme kalıbı için 1260 m² HD 150 iskele sistemi verilmiştir. Bu kalıba ilave olarak 5  yıldızlı blok için  2 takım HD 150 masa kalıbı, 3 yıldızlı blok için ise 1 takım HD 150 masa kalıbı verilmiştir.

Şaft perdeleri ve kolonlar İNTEVA geniş yüzeyli pano sistemi ile çözülmüştür. 5 yıldızlı bloğa 560 m² şaft perde kalıbı, 1 takım düz perde kalıbı, çeşitli ölçülerde 7 takım kolon kalıbı ve 3 takım SCS dairesel kolon kalıbı verilmiştir. 3 yıldızlı bloğa ise 165 m² bodrum perde kalıbı, 1 takım kolon kalıbı ve 1 takım SCS dairesel kolon kalıbı verilmiştir.3 yıldızlı blok için ayrıca şaft perde kalıbı verilmemiş, 5 yıldızlı blok için verilmiş olan şaft perde kalıbı, 3 yıldızlı bloktaki şaft perdesine adapte edilmiştir. Otopark bölümünde bulunan 6 metre yüksekliğindeki çeşitli ölçülere sahip kolonlarda ise Panemax panel kalıp sistemi kullanılmıştır.

Bu Projede Kullanılan Sistemler