Arbiogaz Çevre Teknolojileri’nin ana yüklenici olduğu 12.089 m3/gün kapasiteli Şırnak Atık Su Arıtma Tesisinin kalıp ve iskele ihtiyacı İNTEK tarafından karşılanmıştır.

Havalandırma binası düz perdeleri için 480 cm yüksekliğinde 410 mPANEMAX ‘’vinçle taşınabilen çelik çerçeveli panel ‘’ kalıp verilmiştir. Verilen bu kalıp Biofosfor yapısının düz perdeleri ve idari binaların kolonlarında da kullanılmıştır.

Havalandırma havuzu dış dairesel perdesi için, 650 cm yüksekliğinde 215 m2 ADP ‘’ayarlı dairesel perde‘’ kalıbı verilmiştir. Bu kalıp dış dairesel perdeleri döktükten sonra, montajı bozulup yeniden montaj yapılarak aynı binanın iç dairesel perdelerinde de kullanılmıştır.

Biofosfor yapısı iç ve dış dairesel perdeleri için 660 cm yüksekliğinde 194 m2 ADP ‘’ayarlı dairesel perde‘’ kalıbı verilmiştir.

Havalandırma ve Biofosfor yapıları için verilen ADP  “ayarlı dairesel perde kalıpları”, son çökertme havuzu perdelerinde de kullanılmış ve bu perdelerin dökümü dört seferde tamamlanmıştır.

Tüm yapıların temel kalıplarında kullanılmak üzere 120 cm yüksekliğinde 60 m2 PANEX ‘’elle taşınabilen panel kalıp ‘’ verilmiştir. 

Projedeki tüm döşemeler ve yürüme yolları için 460 cm yüksekliğinde 462 m2 döşeme kalıbı ve HD 150 yük taşıyıcı kalıp iskelesi verilmiştir.

Belirtilen kalıp ve iskeleler ilaveten, 40 mtül demirci iskelesi verilmiştir.

Bu Projede Kullanılan Sistemler