Toplam 36.000 m² inşaat alanına sahip olan projede, cezaevi olması nedeni ile çok miktarda betonarme perde duvar vardır. A, B ve C bloklarda, 50.000 m² metraja sahip betonarme perde duvarlar, sadece 530 m² Pamemax perde kalıbı ile yapılmıştır. Aynı kalıplar ile çevre duvarlar da dökülmüş, böylece Panemax perde kalıpları bu projede 100 seferden fazla betona girmiş ve bu proje tamamlandıktan sonra başka bir cezaevi projesine gönderilmiştir. Buradan da görüleceği gibi Panemax sistemi çok dayanıklı ve uzun ömürlüdür.

Bu Projede Kullanılan Sistemler