21 Mayıs 2021

Yatırımcılığını, Sırbistan Karayollarının yaptığı ve Sırbistan Ulaştırma Bakanlığı tarafından finanse edilen Sremska Raça Kuzmin Karayolu ve Sav nehri üzerinde köprü işlerinin yürütülmesi projesi Taş Yapı’nın ana yükleniliciliğinde yapılmaktadır. İhale şekli , Tasarla & Yap konseptindedir. Proje Kuzmin -Sremska ve Pozega – Kotroman bölümlerinin tasarımı ve projelendirilmesi ile Sava Köprüsü ve Kuzmin- Sremska Raca otoyolunun yapım işlerini kapsamaktadır.

Projenin sözleşmesi 20 Aralık 2018 yılında imzalanmış, kredi sözleşmesi ise 25 Aralık 2019 yılında tamamlanmıştır. Projenin tamamlanma süresi, nihai işe başlama tarihinden itibaren 48 ay’dır.

Projenin saha uygulamasına Sava nehri kenarından başlanmıştır. İlk olarak S13 orta ayağı tamamlanmış ve sırasıyla S5- S6 – S7 – S1 – S2 – S3 orta ayakları tamamlanmıştır. Daha sonradan nehrin karşı tarafına geçilerek S16 orta ayağının tamamlanmasına müteakip, an itibari ile S17 – S18 ve S19 ayaklarının orta ayak kalıp kurulumları devam etmektedir. Orta ayakların belirlenen programa göre dökülmesine istinaden, S1 – S2 ayakları arasının döşeme kalıp kurulumu tamamlanmış, S2 – S3 ayakları arasının kurulumuna devam edilmektedir. Bu kısımların imalatının tamamlanmasından sonra dizayn aşamasında döşeme kalıp miktarlarının belirlenmesinde belirleyici olan ve süreklilik teşkil etmesinden dolayı tek seferde dökülme zorunluluğu olan S3 – S4 – S5 ve S6 ayakları arası viyadük döşeme kalıbının kurulmasına başlanarak , proje uygulaması devam edecektir.

Dizayn aşamasında, kalıp bütçesini azaltmak amacıyla 2017 – 2018 yıllarında Taş Yapı Ercan Havalimanı şantiyesine verilen kalıp stoklarının güncel durumu belirlenmiş ve aynı anda İntek süpervizörlerinin gözetiminde firmanın kullanılabilecek İstanbul depo malzemelerinin sayımı da yapılarak genel bir kalıp stoğu oluşturulmuştur. Kalıp dizaynında, belirlenen stoklar şantiye teknik ekibinin de onayı alınarak kullanılmış ve kalıp maliyetinde ciddi bir tasarruf sağlanmıştır.

VERİLEN KALIPLAR :

  • Viyadük Döşeme Kalıpları : H = 1155 cm – 1259 cm ; t = 35 – 50 cm ; A = 4600 m2 HD 150
  • Boşluklu Döşeme Kalıpları : H = 270 – 300 cm ; t = 35-50 cm ; A = 2350 m2  HD 150
  • Konsol İç ve Dış Perde Kalıpları : L = 664 mtül ; A = 2859 m2 İNTEVA
  • 6 takım Orta Ayak Perde Kalıbı : H = 480 – 660- 595- 725 cm ; A = 830 m2 PANEMAX
  • 1 takım Kenar Ayak Kalıbı : H = 337 – 640 cm ; A = 175 m2 İNTEVA
  • 3 takım Başlık Kiriş Döşeme Kalıbı : H = 925 – 1205 – 1440 cm ; A = 350 m2 HD 150
  • 16 takım Temel Kalıbı : H = 180 cm ; A = 1008 m2  PANEX
  • 2 takım Demirci İskelesi L = 100 mtül ; H = 930 cm KM
  • 9 takım Merdiven Kulesi H = 1000 – 1200 – 1350 cm HD 150