27 Eylül 2021

Projenin adı: Zaporijya Köprüsü

Projenin yeri: Zaporijya – Ukrayna

İşveren: Ukrayna Devlet Karayolu Kurumu

Yüklenici: Onur Group

Projenin tamamı, irili ufaklı 21 adet köprü ve viyadük, 3 adet üst geçit, köprü kontrol merkezi, ordunun kullanımına tahsis edilecek 1 adet bina ve bölgedeki “özel eğitim ve rehabilitasyon okuluna” ait spor kompleksinden oluşmaktadır. Dinyeper nehri üzerinde yer alan ve “eğik kablo askılı köprü” olarak tasarlanan Zaporijya Köprüsü bu yapılar içinde en sıra dışı olanıdır. Köprü, şehrin sağ yakasındaki şehir merkezi ile sol yakası ve kuzey sanayi bölgesini birbirine bağlamaktadır. Köprünün yapımına 2004 yılında başlanmış fakat geçen onca yılda tamamlanamamıştır. Mevcut hali ile devralınan projenin 4 yılda tamamlanması planlanmaktadır.

Eğik kablo askılı köprüler;

-Tabliye (döşeme)

-Kablo

-Temel

-Pilon (kule) olmak üzere dört ana unsurdan oluşur.

Yüklerin pilonlara aktarımı, pilon ile tabliye arasında farklı açılarla gerilmiş kablolarla sağlanır.

Zaporijya köprüsünün pilonları +15.50 kotundan başlamaktadır ve toplam yüksekliği 166 metredir. Köprü yol kotu +50,5 metre ve köprü tabliyesinin su seviyesinden yüksekliği 35 metredir.

Yan yana iki ayaktan oluşan pilon yükseldikçe hem kendi içinde daralmakta hem de iki ayak birbirine doğru %2 eğimle yakınlaşmaktadır. Bu nedenle her beton döküm aşamasında farklı bir geometri oluşmaktadır.

İntek, böylesine zorlu ve sıra dışı bir yapının kalıp konusundaki çözüm ortağı olarak tercih edilmiş ve projenin güvenli ve başarılı bir şekilde yürütülmesine büyük katkı sağlamıştır.

Projede kullanılan İntek Kalıp sistemleri:

Pilonlarda beton döküm yükseklikleri 3,50 metre olarak belirlenmiştir. Kalıp olarak, İntek’in ahşap kirişli ve çelik kuşaklı pano sistemi İnteva tercih edilmiştir. Pilonların belirli bölgelerinde, yükü pilona aktaran kabloların bağlanacağı ve içinde gömülü ankrajların bırakıldığı boşluklar vardır. Kalıplar, bu boşluklar dikkate alınarak tasarlanmıştır.

166 metre yüksekliğindeki pilonların yapımında en önemli unsur, kalıpların tırmandırılmasında kullanılacak olan “tırmanma sistemi”dir. Değişken ölçülere sahip ve eğimli bir kulenin kalıplarının tırmandırılması işleminin, güvenli ve hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesi için vinçle taşınabilen 240 HR tırmanma sistemi tercih edilmiştir. Bu sistem sayesinde, içi boşluklu olan pilonların hem iç hem de dış yüzlerinde, kalıpların oturtulacağı ve işçilerin güvenle çalışabileceği geniş ve taşıma kapasitesi yüksek platformlar elde edilmiştir. Dikey kuşak ve bağlantı malzemeleri vasıtası ile perde kalıbı ve 240HR tırmanma konsollarının birlikte taşınma işlemi gerçekleşmekte, böylece vincin kullanım süresi en aza inmektedir. Pilonların iç kısmında ise şaft platformları kullanılmıştır.

240 HR tırmanma sisteminde, tırmanma konsolu üzerindeki dişli mekanizma, perde kalıbının konsol üzerinde ileri-geri hareket etmesine olanak tanır. Böylece kalıp yüzeyinin temizlenmesi, yağlanması ve inşaat demirinin bağlanması işlemleri kalıp sökülmeden yapılabilmektedir.

Ayrıca tırmanma konsollarının altına monte edilen “asma platformlar” bir evvelki döküm ile ilgili kalan işlerin tamamlanması ve tırmanma askılarının sökülebilmesi için emniyetli çalışma olanağı sağlamaktadır.

İntek proje ofisi, her aşamada değişen geometriye uygun olarak kalıp ve tırmanma sistemi ile ilgili tüm uygulama projelerini çizmiş ve İntek’in kalıp eğitmeni, bu projelerin güvenli ve doğru bir şekilde uygulanabilmesi için sahada gereken eğitim desteğini vermiştir.