Projede yer alan temel, kolon ve perdeler için PANEMAX panel kalıp sistemi verilmiştir. Önce “temellerde” kullanılan paneller ile daha sonra 10,60 metre yüksekliğindeki “kolonlar” ve değişken ölçü ve yüksekliklere sahip “perdeler” başarılı bir şekilde kalıplanmıştır. Döşeme kalıplarında HD 150 iskele sistemi tercih edilmiştir. 250 cm kalınlığındaki döşemelerin oluşturduğu büyük yükü emniyetli olarak karşılayabilmek için ana taşıyıcı (mahya) olarak “çelik perde kuşakları” tali taşıyıcı (ızgara) olarak “H 20 ahşap kirişler” kullanılmıştır.

Bu Projede Kullanılan Sistemler