Perde kalıplarında beton basıncı, karşılıklı iki kalıbı birbirine bağlayan ankraj milleri tarafından karşılanır. Fakat bazı durumlarda ankraj mili kullanmak mümkün olmamaktadır.

Kullanım Alanları :

  • Barajlarda
  • İzolasyonlu perdelerde
  • Yer problemi nedeni ile sadece tek tarafına kalıp konabilen perdelerde
  • Ankraj mili kullanılamayacak kadar kalın perdelerde
  • Kalın perdelerin alın kalıplarında
  • Çok kalın döşemelerin alın kalıplarında

 

Bu tür uygulamalarda perde kalıbının arkasına monte edilen tek taraflı destekleme ekipmanı kalıba gelen beton basıncını karşılayarak yükü

daha evvelden beton içerisinde bırakılan kalıcı ankrajlara iletmektedir.

 

Bu Sistem Kullanılarak Yapılan Projeler