Proje 1915 Çanakkale Köprüsü de dahil olmak üzere, Malkara-Çanakkale Otoyolu’nu kapsar. Otoyol 88,5 km ve yaklaşık 3,6 km uzunluğundaki köprünün 2023 m orta açıklığı ile dünyanın en uzun asma köprüsü olacak şekilde tasarlanmıştır. Türkiye’nin batısında 324 km uzunluğundaki Kınalı - Tekirdağ - Çanakkale - Savaştepe Otoyolu projesinin bir parçasını oluşturmaktadır. 
Kınalı - Tekirdağ - Çanakkale - Savaştepe Otoyolu Projesi kapsamında yapılan 1915 Çanakkale Köprüsü’ne ait Asya ve Avrupa Kesonlarının kara ve deniz imalatları ve Asya Ankraj Blok imalatları yapımını Tekyol Plus Yapı Endüstrisi A.Ş. üstlenmiştir.
 
Asya Ankraj Blok Masif Ano, 56 m x 80 m boyutlarında, 16 m yüksekliğe sahip olan içi dolu betonarme yapıdan oluşmaktadır.
Masif ano, H= 200 cm döküm yüksekliği, her katta farklı dilatasyonlardan oluşan, toplam H= 1600 cm yüksekliğinde bir betonarme yapıdan meydana gelmektedir. 
Masif anoda, karşılıklı ankraj mili atmanın zorluğu ve beton dökümünden sonra yüzeyde oluşabilecek hataları minimuma indirebilmek için, tek taraflı tırmanır perde kalıbı uygulaması yapılmasının daha doğru olacağı öngörülmüştür. Resimde görüldüğü gibi, bir dökümünde farklı dilatasyonlar ile ayrılan yapının, iki seferde tamamlanması planlanarak, 294 m², H= 200 cm yüksekliğe adapte edilen, İNTEVA ahşap kirişli perde kalıpları ve dış cepheye gelen perde kalıplarının oturacağı platformu oluşturan, çalışan işçiler için de güvenli bir çalışma alanı yaratan 122 takım TTD 200 Tek taraflı tırmanma konsolları verilmiştir. TTD 200 tek taraflı tırmanma konsolları ile perde kalıp panoları birbirine monte edilerek tek bir eleman halinde taşınmıştır. Bu verimlilik açısından faydalı bir uygulamadır.
ASYA ANKRAJ BLOĞUN MASİF BÖLÜMÜ 
Avrupa ayak kesonu, 83m x 74m boyutlarında ve 1m yüksekliğe sahip olan bir temel üzerine kurulan kademeli ve odalı beton perde duvarlardan oluşmaktadır.
Projede, İNTEK Kalıp ve İskele tarafından keson imalatları içerisinde yer alan iç çapı tabanda 16.40 m, en üst noktasında 15.35 m olan dairesel Part 2 kısmı için 330 m² H= 640 cm yüksekliğe adapte edilen ADP ayarlı dairesel perde kalıbı sistemi verilmiştir. Dairesel iç perdelerin imalatlarının, değişen çaplarda ve tabanda 80 cm’den en üst noktasında 131 cm’ye kadar tek taraftan yatık olan imalatları da başarılı bir şekilde yapılmıştır.
Ayrıca, Part 4 kısmında yer alan düz perdeler için 1261 m², H= 510 cm yüksekliğe adapte edilen PANEMAX panel kalıp sistemi, Part 6 kısmında yer alan düz perdeler için ise 811 m², H= 510 cm yüksekliğe adapte edilen İNTEVA ahşap kirişli perde kalıp sistemi, Part 4 ve Part 6 kısımlarının dış cepheye gelen perde kalıplarının oturacağı bir platformu oluşturan, çalışan işçiler için de güvenli bir çalışma alanı yaratan 110 takım 200A tırmanma konsolu verilmiştir.
 
Tekyol Plus A.Ş.’nin elinde bulunan 717 m² PANEMAX panel kalıp stokları, işin süresi dikkate alınarak, bir takım çalışması ile en verimli şekilde bu projeye adapte edilmiş, ilave ihtiyaçlar en aza indirilerek ciddi anlamda bir ekonomi sağlanmıştır. Ayrıca, gerek iş programında ara terminleri yakalayabilmek amacı ile gerekse işverenin ve müşterimizin tercihleri doğrultusunda ortaya çıkan kısa dönemli kalıp ihtiyaçları “kiralama” yöntemi ile karşılanmıştır.
 
3D KESON GÖRÜNÜMÜ 
Bu Projede Kullanılan Sistemler