Daha önce Çandıbil Yolları projesi kapsamında yapılmış olan köprülerin ayakları şampanya kadehi şekline sahipti. Andalip Köprüsü, aynı şekil ve yüksekliğe sahip fakat ölçü olarak daha uzun orta ayaklar ile projelendirildi. Özel şekle sahip eğrisel çelik kalıpların PANEMAX sistemi ile uyumlu olması sayesinde, daha önce Çandıbil projesi için alınmış olan eğrisel çelik kalıplara sadece bir miktar standart PANEMAX panel ilave edildi ve böylece kalıp bütçesinde ciddi bir ekonomi sağlanmış oldu.

Bu Projede Kullanılan Sistemler