Bölgedeki hayvansal (büyükbaş ve kanatlı) atıkların çevreye etkilerinin azaltılması, değerlendirilmesi, atıklardan elde edilen metan gazının elektrik enerjisine çevrilmesi amacıyla işletilmesi planlanan Biyogaz Tesisi toplam 18.949,25 m2’lik alanda kurulacaktır. İki aşamada tamamlanması planlanan tesisin ilk aşamada 3,12 MWe gücünde olan kısmı kurulup işletmeye alınacak, ilerleyen süreçte atık miktarında öngörülen artışın gerçekleşmesi ile birlikte, başlangıçta projede belirlenen şekilde kapasite 6,0 MWe kurulu güce çıkarılacaktır. 
Projede, iç çapı 27 m olan dairesel Fermenter Tankları için, h=9 m kalıp yüksekliği ve plandan baktığımızda bir tankın iki dökümde tamamlanması esas alınarak, 780 m² ‘’PANEMAX’’ vinçle taşınan panel kalıp sistemi kiralık olarak verilmiştir. Aynı kalıp stoğu ile iç çapı 14 m, yüksekliği h=5 m olan dairesel ön depolama tankları ve diğer binalardaki düz perde imalatları da başarılı bir şekilde yapılmıştır. 

PANEMAX sisteminde, “ayarlı kilit VD” ile iki panel arasına en fazla 20 cm kalınlığında, ahşap “ara parça” koymak mümkündür. Ahşap ara parçalar, sıfırdan başlamak üzere 20 cm’ye kadar istenen ölçüde yapılabilir. Sistemin bu özelliği sayesinde, standart panel ölçüleri ile değişken ölçülere sahip perdeler kolaylıkla çözülebilmekte, ayrıca iç köşelerde panellerin sıkışmadan sökülmesi sağlanmaktadır. Bu ara parçalar aşağıdaki şekilde görüldüğü ve bu projede uygulandığı gibi “yamuk” şeklinde üretilirse, sistem bir “kırık çizgi” halini alarak, “dairesel perde kalıbı” olarak da kullanılabilmektedir.

Bu Projede Kullanılan Sistemler