Dokuz değişik tipte dairesel ve konik kesitli betonarme silolar, İNTEVA geniş yüzeyli pano sistemi kullanılarak başarıyla yapılmıştır. Standart kalıp elemanlarına sadece şablon kalas ilave ederek dairesel formların elde edilebilmesi İNTEVA sisteminin sağladığı avantajlardan biridir. Hem çapları, hem de yükseklikleri değişik olan silolar İNTEVA sisteminin bu özelliği sayesinde standart kalıplarla çözülmüştür. Bilgisayar ortamında tüm silolar tek tek çizilmiş ve şablon kalas ölçüleri belirlenmiştir. Daha sonra kalaslar fabrikamızda bu ölçülere göre hassas bir şekilde kesilmiş ve şantiyede supervizörümüzün denetiminde kalıp montajları yapılmıştır. Bu sayede kalıp kurumu ve kullanımı başarıyla gerçekleştirilmiş, önemli bir ekonomi yapılmıştır.

Standart kalıp elemanları kullanılarak konik formda perde kalıpları yapılabilmektedir.

Özel tırmanma konsolları, kalıpların açılı yüzeylerde tırmandırılmasına olanak sağlamıştır.

Bu Projede Kullanılan Sistemler