Proje kapsamında yükseklikleri 9 metre ile 21 metre arasında değişen 12 viyadük ayağının ve bu ayaklar üzerindeki 6 adet kiriş başlığının güçlendirilmesi yapılmıştır. Ayaklar için verilen kalıp tek taraflı kalıp prensibine göre dizayn edilmiştir. Karşıdan karşıya ankraj mili atılamaması nedeniyle kalıba gelen beton basıncı kalıp elemanları tarafından aktarılarak temelde veya bir önce dökülen perdede bırakılan kalıcı ankrajlara iletilmektedir. Ayrıca kalıbın açılı olarak durması nedeniyle beton dökümü sırasında oluşan beton basıncı kalıbı yukarı yönde kalkmaya zorlamaktadır. Her ayağın farklı bir kesite sahip olması ve yükseldikçe kesitinin değişmesi kalıp dizaynını oldukça zorlaştırmıştır. Tüm bu faktörler göz önüne alınarak dizayn yapılmış ve uygulama projeleri her kesit için ayrı ayrı çizilmiştir. Köprü ve viyadük ayaklarında İNTEVA sistemi ve TTD tek taraflı destek sistemi kullanılmıştır. Temin edilen tırmanma konsolları, perde kalıbının konsol üzerinde 70 cm’e kadar geri çekilmesine ve kalıp ile beton veya demir arasına işçilerin girmesine olanak sağlamaktadır. Tırmanma konsolu üzerine monte edilen dişli mekanizma sayesinde kalıp bir kaç dakika içerisinde ileri veya geri alınabilmektedir. Buda sirkülasyon hızını oldukça arttırmaktadır. Çünkü aksi takdirde kalıbın her seferinde konsol üzerinden alınarak yere konması ve gerekli işçiliğin tamamlanmasından sonra kalıbın tekrar konsol üzerine yerleştirilmesi gerekecekti. Köprü ve viyadüklerin Başlık Kirişlerinde HD 150  iskele sistemi kullanılmıştır.

Bu Projede Kullanılan Sistemler