Şaft platform kirişleri, asansör boşluklarında perde kalıplarının oturacağı ve işçilerin bu bölgede emniyetle çalışabileceği bir platform oluşturulması için dizayn edilmiştir. Şaft platform kirişlerinin uçlarına mafsallı şaft platform askıları ve üzerine tali kirişler ve ahşaptan oluşan platform monte edilir. Vinç yardımı ile tek seferde bir üst kata çıkarılır. Şaft platform kirişinin uçlarına takılan mafsallı şaft platform askıları, platformun yukarı yönde hareket etmesine müsaade ederken, platformun aşağıya doğru hareketini engellemektedir.

Şaft platform kirişleri, asansör boşluklarında perde kalıplarının oturacağı ve işçilerin bu bölgede emniyetle çalışabileceği bir platform oluşturulması için dizayn edilmiştir. Şaft platform kirişlerinin uçlarına mafsallı şaft platform askıları ve üzerine tali kirişler ve ahşaptan oluşan platform monte edilir. Vinç yardımı ile tek seferde bir üst kata çıkarılır. Şaft platform kirişinin uçlarına takılan mafsallı şaft platform askıları, platformun yukarı yönde hareket etmesine müsaade ederken, platformun aşağıya doğru hareketini engellemektedir.

 

 

 

 

 

 

1  “Şaft rezervasyon kutuları”, beton dökülmeden önce şaft         2  Önce perde kalıbı sökülür ve platformun üzerinden

     iç perde kalıbının üzerine monte edilir. Böylece beton                 alınarak müsait bir bölgede istiflenir.

    döküldükten sonra, “mafsallı şaft platform askılarının”              

    oturması gereken yuvalar elde edilmiş olur.  

 

 

 

 

 

3  Daha sonra vinç tek bir hamle ile “şaft platformunu”              4  Şaft platform askıları, 1.aşamada elde edilmiş olan

     bir üst kata çeker. “Şaft platform askıları” aşağıya doğru           yuvalara takılarak taşıma işlemi tamamlanır ve perde

    dönerek, platformun yukarıya doğru hareketine izin                    kalıbı tekrardan platformun üzerine alınır.

    verir.      

 

 

 

 

“Şaft rezervasyon kutusunu” koymanın sorun yaratacağı durumlarda  ya da tercihe bağlı olarak “kalıcı ankraj” ve “tırmanma cıvatası” sistem de kullanılabilir.              

                    

Bu Sistem Kullanılarak Yapılan Projeler